Privacy Policy Art Loca

(Dit privacy beleid is tevens van toepassing voor het initiatief van Art Loca: www.hartwerkers.com)

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Daarnaast hanteert Stichting Art Loca een specifiek Privacybeleid voor de uitvoering van haar diensten. Dit beleid is een integraal onderdeel van de zorgovereenkomst.

Contactgegevens

Stichting Art Loca
Gebouw de Blauwe Reiger
De Steiger 77 | 1351 AE  Almere
E: privacy@artloca.nl
T: 036-5252843
Contactpersoon: Larissa loo
KvK 50873571

Bij Stichting Art Loca realiseren wij ons dat Privacy heel belangrijk is. Wij houden ons dan ook aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wij respecteren de Privacy van de bezoekers van onze website.

Wij nemen privacy heel serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met privacy@artloca.nl

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld via het contact formulier van onze website verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

De door jou hierboven genoemde opgegeven persoonlijke informatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste aanvraag tot een offerte ontvangen. De bewaartermijn van Stichting Art Loca is 7 jaar.

Als de bewaartermijn is verstreken, verwijdert Art Loca de persoonsgegevens binnen één jaar en vernietigt deze, behalve wanneer:

  • redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, of
  • als bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, of als daarover met de betrokkene overeenstemming bestaat.
  • als de gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in deze vorm bewaard blijven.

Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte beantwoording en of levering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Stichting Art Loca verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het correct afhandelen van onze diensten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of actie e-mails voor zover je hebt aangegeven deze te willen ontvangen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Keuzes voor opname van jou persoonsgegevens

Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van jouw persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kun je per e-mail aan privacy@artloca.nl doorgeven waarna wij de door jou opgegeven informatie binnen 4 weken zullen verwijderen uit ons bestand.

Stichting Art Loca kan alleen inzage weigeren als daardoor de belangen van derden (waaronder Art Loca) ernstig zouden worden geschonden.

Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief van Stichting Art Loca vind je de mogelijkheid om je met ingang van direct af te melden van onze nieuwsbrief. Je mist dan natuurlijk wel onze evenements aankondigingen of leuke informatie rondom onze activiteiten bij Art Loca.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@artloca.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Welke cookies plaatsen wij en waarom!?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door de website van Stichting Art Loca op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.

  1. Technische & functionele cookies

Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Deze cookies gebruiken wij om:

  • te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website
  • en om er voor te zorgen dat je een pop-up of advertentie niet telkens onnodig te zien krijgt.
  • De website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.


Social Media Cookies

Wij hebben buttons op onze website zodat jij eenvoudig onze Facebook en Instagram pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Stichting Art Loca heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe deze kanalen met jouw gegevens omgaan zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen.

https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/155833707900388

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is alleen mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Art Loca verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze (marketing)activiteiten (zoals LaPosta nieuwsbrieven verzending). Met deze bedrijven sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde privacy normen en waarden hanteren als bij Stichting Art Loca!

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met medewerkers die direct betrokken bij de verwerking van jouw gegevens. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een privacy beleid wat aansluit bij de normen en waarden van Stichting Art Loca.

Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?

Neem dan gerust contact met ons op via privacy@artloca.nl waarbij wij gezamenlijk naar een oplossing zoeken.

Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons