ANBI STATUS

ANBI-logo1-300x190De Stichting Art Loca heeft een ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Art Loca voldoet aan deze voorwaarde. Dit kan voor u als donateur gunstige gevolgen hebben. De ANBI status maakt het mogelijk dat uw schenking aan onze stichting fiscaal aftrekbaar is. Daarbij hoeven wij als ontvanger van uw schenking geen schenkings- en successie-recht te betalen. Alle te ontvangen schenkingen en sponsorbijdragen worden direct toebedeeld aan de doelstellingen van onze stichting. Als een goedgekeurde ANBI organisatie moet de Stichting Art Loca aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. Ondermeer de publicatie van van deze pagina op onze website en de publicatie van onze doelstellingen en financiële informatie.

Adres & Contactgegevens Stichting Art Loca
De Steiger 77 | 1351 AE  Almere.
Telefoon 036-5252843 | E-mail: info@artloca.nl

Doelstelling: Het ondersteunen en ontwikkelen van de kunstzinnige kwaliteiten van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor het vergroten van de mogelijkheden ten behoeve van hun emancipatie en participatie in de maatschappij. Sinds 2010 biedt de Stichting Art Loca een veilige en professionele werk/leer plek en/of dagbesteding op gebied van toneel, theater, dans, zang, muziek, beweging, decor-kostuum ontwerp en het werken met de handen. Art Loca wil mensen in hun kracht zetten door hun kunstzinnige en ambachtelijke kwaliteiten te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus en vanuit ieders unieke talenten. Het ontdekken en ontwikkelen van deze talenten zorgt ervoor dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en sterker in de maatschappij kunnen staan.

Wij willen dit doel bereiken door:
1. Het verbeteren van het zelfbeeld van de deelnemers met behulp van verschillende methodieken;
2. Het werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers;
3. Het aanbieden van diverse ambachts- en kunstvormen, podiumkunst, decor & kostuumontwerp en audiovisuele projecten;
4. Een talenten podium te bieden aan de deelnemers door o.a. het geven van presentaties en voorstellingen;
5. Het aangaan van (inclusie) samenwerkingsverbanden met derden.

Lees meer op onze pagina Over Stichting Art Loca. Hier vind je diverse andere informatie waaronder onze doelstelling en missie.

Fiscaal nummer/ RSIN: 822971604
Kamer van Koophandel: Nr:50873571
Bankrekeningnummer: NL78 ABNA 0587443669

Bestuurssamenstelling: eenhoofdig Raad van Bestuur, dhr. B.J.S. Sumajow. Directie, mw. W.M. van Dijk

Beloningsbeleid van Stichting Art Loca: Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (kortweg WNT). Zorg- en cliënten begeleiders van Art Loca ontvangen een salaris conform de CAO gehandicaptenzorg.

Ter download:
Jaar verslaggeving 2018

artloca_logo_final_cmyk

OVER ART LOCA

Stichting Art Loca in Almere. Een fijne plek waar muziek, creativiteit, podiumkunst en persoonlijke en artistieke ontwikkeling voor mensen met èn zonder beperking helemaal voorop staat. Wil je meer weten klik hier.

VOOR WIE

Iedereen met een WMO of WLZ indicatie kan zich aanmelden bij Art Loca voor dagbesteding. Lees meer via deze link.

KOOKGROEP

Gezamenlijk een heerlijke maaltijd klaarmaken in onze keuken en vervolgens samen opeten! Onze kookgroep helpt je jouw culinaire kwaliteiten te ontwikkelen! Meer weten? Volg deze link.

THEATER PROJECT 2017

Bij de theaterlessen ontwikkelen onze clienten hun muzikale en acteertalenten onder leiding van professionele regisseurs en  artiesten. Lees meer.

Art Loca staat voor persoonlijke en artistieke ontwikkeling voor mensen met en zonder beperking, en staat voor:

R

ART

Art, kunst als middel en kunst als doel.

R

LOVE

Love, Liefde staat voor de mens en liefde staat voor het vak.

R

EN CARE

Care, staat voor zorg en zorgvuldigheid.